Menorah Bible School
Community Church Ministries International
Alumni: 6th batch

Sixth Batch students:


Aiswarya Ravichandran


Alisha Singh


Amit David


B. Jayaker John


Burabathula Sandeep


Ch. Ajay Paul


Cherukupalli Srilakshmi


D. Abhiram


D. Pramodini


Edmund Avk Mulaka


Gayathri Sharaf


Grace Prabha


Korani Raghunandan


M. Jessie Sumithra


N. J. L. Pallavi


Oska Samuel Kagawa


S J Rajini Jaiswal


Samatha Chinna


Siva Kumar Rajapathruni


Sowseelya Pulukuri


Suresh Thiraviyam


Swarnalatha David